Lidmaatschap & Contributie

Het lidmaatschap van TTC De Merel biedt veel voordelen                                                                                                                                                                                        

Bijvoorbeeld:


Lid worden
Wil je lid worden? Neem contact op met een van de volgende bestuursleden:

Je kunt ook een mail sturen naar info@ttcdemerel.nlOf het contactformulier invullen.

Of download het aanmeldingsformulier. Vul dit in en mail het naar info@ttcdemerel.nl.

Leden van TTC De Merel ontvangen jaarlijks:

Daarnaast kun je gebruikmaken van onder andere de volgende NTFU-voordelen:

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd (peildatum: 1 januari). Leden die 65 jaar en ouder zijn, krijgen korting. Dit geldt ook voor gezinsleden. De contributie voor TTC De Merel is gecombineerd met die van de NTFU. Het lidmaatschap van de NTFU is verplicht voor alle leden van TTC De Merel. De contributie van de NTFU bedraagt € 37,29 per jaar. De contributie van TTC De Merel voor 2020 bedraagt (incl. NTFU bijdrage):

 - jonger dan 65 jaar (hoofdlid)  € 72,-
 - jonger dan 65 jaar (M-lid)1  € 40,-
 - 65 jaar en ouder (hoofdlid)  € 60,-
 - 65 jaar en ouder (M-lid)1  € 27,-
 - gezinslid jonger dan 65 jaar   € 69,-
 - gezinslid ouder dan 65 jaar  € 57,-
 - niet-fietsend (NF) lid2   € 27,-
 - eerste jaar lid, na Start2Bike  € 60,-
 - donateur  € 17,-

Een M-lid is een lid dat het hoofdlidmaatschap bij een andere fietsvereniging heeft. Bij TTC De Merel wordt dan ook geen NTFU-tarief in rekening gebracht; dat wordt betaald bij de andere vereniging.

2 Merel-leden zijn in principe altijd lid van de NTFU. Het bestuur kan bij hoge uitzondering een speciaal lidmaatschap toestaan zonder NTFU-afdracht. Het gaat hierbij om leden met grote verdiensten voor de vereniging, die echter niet (meer) in staat zijn om in groepsverband te fietsen. Zodra weer in groepsverband wordt gefietst, is het NTFU-lidmaatschap verplicht.

3 Bij betaling met automatische incasso machtiging wordt er EUR 1 korting op de contributie verstrekt.

Als je je na 1 juli aanmeldt als lid, ontvang je korting op de contributie. Begin januari ontvangen de leden per post of e-mail het verzoek om de contributie voor het komende jaar te betalen. De contributie moet uiterlijk 30 maart zijn ontvangen op bankrekeningnummer NL92 RABO 0365 5114 71 ten name van TTC De Merel te Vinkeveen.

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap
Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. 
Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen zoals TTC De Merel, wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap te verschaffen via de website en het ledenblad. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december te geschieden.

Privacy Verklaring AVG

Persoonsgegevens van de leden zijn vastgelegd in de Ledenadministratie van TTC de Merel. De informatie die wordt vastgelegd is: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail, datum van toetreding als lid, beroep en IBAN nummer. Deze gegevens zijn uitsluitend in te zien door de bestuursleden en de ledenadministrateur. Het bestuur gebruikt de gegevens voor diverse bestuurlijke taken, zoals het sturen van berichten naar leden en het innen van de contributie. Daarnaast gebruikt de redactie van de eMerel het bestand voor het versturen van de nieuwsbrief. Met de redactie wordt alleen de daarvoor benodigde informatie gedeeld: naam en e-mail adres. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met de NTFU. Hoe dat gebeurt en onder welke voorwaarden is vastgelegd in een officieel juridisch document, een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’ die wij met de NTFU hebben afgesloten.

TTC de Merel garandeert dat de persoonsgegevens van de leden nooit aan derden worden verstrekt en uitsluitend voor interne clubdoeleinden worden gebruikt. Zodra het lidmaatschap eindigt, worden de gegevens van het desbetreffende lid uit de ledenadministratie verwijderd.

Tijdens het fietsen in clubverband worden soms beeldopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor publicatie in de eMerel, op de betreffende social media of onze website.

Als leden zich laten opnemen in de APP-groep van de club wordt het betreffende telefoonnummer voor iedereen zichtbaar.

Wij gaan ervan uit dat leden toestemming geven voor:

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail