Nieuwsbrief e-Merel

Het laatste nieuws van TTC De Merel vind je in de e-Merel                                     

Nieuwsbrief 01 (februari 2021)

Nieuwsbrief 02 (maart 2021)

Nieuwsbrief 03 (april 2021)

Nieuwsbrief 04 (mei 2021)

Nieuwsbrief 05 (juni 2021)

Nieuwsbrief 06 (juli 2021)

Nieuwsbrief 07 (augustus 2021)

De e-Merel uitgaven van voorgaande jaren vind je hieronder: 

e-Merel 2020

e-Merel 2019

e-Merel 2018

e-Merel 2017

e-Merel 2016

e-Merel 2015

e-Merel 2014

e-Merel 2013

e-Merel 2012

e-Merel 2011

e-Merel 2010

Je kunt de meest recente e-Merels als pdf downloaden. Je hebt hiervoor het Adobe-programma nodig. Als dat niet op je PC aanwezig is, dan kun je het gratis downloaden via de website van Adobe.


Over onze Nieuwsbrief de e-Merel

De e-Merel verschijnt elf keer per jaar, in de maanden februari t/m december. De e-Merel wordt per e-mail gezonden aan alle leden, donateurs, sponsors, adverteerders en belangstellenden. De inhoud van de e-Merel bestaat onder andere uit:

Kopij kan aangeleverd worden op het redactieadres: redactie@ttcdemerel.nl