Nieuwsbrief e-Merel

Het laatste nieuws van TTC De Merel vind je in de e-Merel                                     

Nieuwsbrief 01 (februari 2021)

Nieuwsbrief 02 (maart 2021)

Nieuwsbrief 03 (april 2021)

Nieuwsbrief 04 (mei 2021)

Nieuwsbrief 05 (juni 2021)

Nieuwsbrief 06 (juli 2021)

Nieuwsbrief 07 (augustus 2021)

Nieuwsbrief 08 (september 2021)

Nieuwsbrief 09 (oktober 2021)

De e-Merel uitgaven van voorgaande jaren vind je hieronder: 

e-Merel 2020

e-Merel 2019

e-Merel 2018

e-Merel 2017

e-Merel 2016

e-Merel 2015

e-Merel 2014

e-Merel 2013

e-Merel 2012

e-Merel 2011

e-Merel 2010

Je kunt de meest recente e-Merels als pdf downloaden. Je hebt hiervoor het Adobe-programma nodig. Als dat niet op je PC aanwezig is, dan kun je het gratis downloaden via de website van Adobe.


Over onze Nieuwsbrief de e-Merel

De e-Merel verschijnt elf keer per jaar, in de maanden februari t/m december. De e-Merel wordt per e-mail gezonden aan alle leden, donateurs, sponsors, adverteerders en belangstellenden. De inhoud van de e-Merel bestaat onder andere uit:

Kopij kan aangeleverd worden op het redactieadres: redactie@ttcdemerel.nl