Reglementen en Statuten TTC De Merel

 

TTC De Merel kent de volgende reglementen:

Algemeen Reglement

Fietstochten Reglement

Fietscompetities Reglement

Het Algemeen Reglement, Fietstochten Reglement en Fietscompetities Reglement zijn laatstelijk gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
18 februari 2015.

 

De Statuten van de vereniging vind je onder:

Statuten TTC De Merel

De Statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 10 december 2012 naar aanleiding van gedane voorstellen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2012.