Fietscompetitie

Leden van TTC De Merel kunnen meedoen aan een clubcompetitie: de Fietscompetitie. Deze competitie bestaat uit 2 onderdelen:

De competitie wordt verreden door middel van registratie van gereden clubritten en gereden kilometers middels fietscomputers. De Fietscompetitie begint op de dag van de Openingstocht en eindigt op de laatste zondag van het toerfietsseizoen met de Snerttoer. 

Clubkampioen Puntencompetitie
Kampioen wordt degene die in het fietsseizoen de meeste punten heeft verzameld. Het rijden van clubritten levert veel punten op. Daarnaast worden per gereden kilometer (uit de Kilometercompetitie) punten toegekend. Ook de kampioenen in de afzonderlijke categorieën worden gehuldigd. 

Clubkampioen Kilometercompetitie
Kampioen wordt degene die in het fietsseizoen de meeste kilometers heeft gereden. Jouw gereden kilometers worden aan het einde van het seizoen opgenomen in het totaaloverzicht. Zo heb je toch van jaar tot jaar een overzicht van jou bij TTC De Merel gereden kilometers. En je wordt ook opgenomen in het Merelklassement Aller Tijden, zodat onze heldendaden niet in de vergetelheid raken.

Inleveren stand
De stand van je fietscomputer(s) is die na je fietsrit op de laatste zondag van de betreffende maand. Je hebt maximaal 6 dagen de tijd deze stand door te geven aan de Competitie-coördinator, dus voor de volgende zondag. Tevens moet je aangeven aan welke clubritten je hebt deelgenomen. Het eenvoudigste is de informatie door te geven middels een kopietje van de Excel-file, die De Merel de deelnemers ter beschikking stelt. Zie onder Downloads. 
Informatie opsturen kan als volgt:

Deelname aan de Fietscompetitie is alleen mogelijk met het gebruik van de fietscomputer(s). Op een andere wijze deelnemen of maandstanden doorgeven is niet toegestaan.

Maandkampioen

Maandelijks wordt verslag gedaan van de gereden kilometers en behaalde punten in de betreffende maand. De uitslag van de maand wordt bekendgemaakt in de e-Merel, de digitale Nieuwsbrief van TTC De Merel en op de website www.ttcdemerel.nl.

Categorieën

Deelname aan de Puntencompetitie vindt plaats in de volgende categorieën:

Er dienen wel minimaal drie leden in een leeftijdscategorie deel te nemen. Als het aantal van drie deelnemers niet wordt gehaald, doet men mee in de naasthogere leeftijdscategorie. Een uitzondering wordt gevormd door de categorie Dames. Bepalend voor de leeftijdscategorie is de leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar. De Kilometercompetitie kent geen uitsplitsing in categorieën.

Deelname
Om deel te nemen moet het deelnameformulier worden ingevuld. Zie onder Downloads. Dit moet na afloop van de ledenvergadering worden overhandigd aan Henk Mulder of worden gemaild naar: mulder7@xs4all.nlDeelname aan de Fietscompetitie is gratis.

Reglement
Zie onder Downloads voor het het reglement Fietscompetitie.

Downloads